آرشیو ماهانه : تیر 1398

۴۲ دوره مسابقات قرآن کریم مرحله استانی ۲۷ تیرماه برگزار می گردد .
1 سال قبل

۴۲ دوره مسابقات قرآن کریم مرحله استانی ۲۷ تیرماه برگزار می گردد .

به گزارش روابط عمومی اداره کل اوقاف وامورخیریه استان بوشهر،مدیرکل اوقاف وامورخیریه استان از برگزاری مرحله استانی چهل دومین دوره مسابقات قرآن کریم خبر داد وافزود : به حول قوه الهی ، مرحله استانی چهل و دومین دوره مسابقات سراسری قرآن کریم۲۷ تیر ماه راس ساعت ۸ صبح دراستان بوشهر برگزار می‌شود.

ادامه مطلب ...

زمان برگزاری مرحله استانی ۴۲ دوره مسابقات قرآن کریم استان بوشهر
1 سال قبل

زمان برگزاری مرحله استانی ۴۲ دوره مسابقات قرآن کریم استان بوشهر

به گزارش روابط عمومی اداره کل اوقاف وامورخیریه استان بوشهر،رئیس اداره قرآنی اوقاف استان از برگزاری مرحله استانی چهل دومین دوره مسابقات قرآن کریم خبر داد وافزود : به حول قوه الهی ، مرحله استانی چهل و دومین دوره مسابقات سراسری قرآن کریم۲۷ تیر ماه دراستان بوشهر برگزار می‌شود.

ادامه مطلب ...