آرشیو ماهانه : شهریور 1398

چهره‌سازی از جوانان موفق قرآنی نیازمند حمایت‌های مادی و معنوی است
1 سال قبل

چهره‌سازی از جوانان موفق قرآنی نیازمند حمایت‌های مادی و معنوی است

نقش اصلی در تربیت نسل جدید قرآنی به عهده پیشکسوتان بوده است و نسل جدید در جلسات، محافل و جلسات قرآنی تربیت یافته و رشد کرده‌اند

ادامه مطلب ...